Danışmanlık Hizmetleri

Dijital Dönüşüm Yol Haritası Danışmanlık Hizmetleri

Dijital Dönüşüm Yol Haritası Danışmanlık Hizmeti ile sanayi sektöründe en iyi uygulamaları, dijital dönüşüm metotlarını ve Endüstri 4.0 prensiplerini temel alarak, endüstriyel üretim şirketlerinin iş süreçlerinin, ürün ve hizmetlerinin ilgili olgunluklarını ölçmek, dijitalleşmesine yönelik gözlem ve öneriler sunmak, 2-3 yıllık stratejik dijital dönüşüm yol haritasını oluşturmak ve genel bir çözüm mimarisi hazırlayarak firmalara sunmak amaçlanmaktadır.

Süreç İyileştirme Destek Danışmanlığı

İlgili danışmanlık hizmeti ile firmaların farklı süreçlerinin dijital araçlar kullanılarak daha verimli hale getirilmesi konusunda firmalara yol gösterme ve destek sunma amaçlanmaktadır. Hizmet kapsamında mevcut süreçler detaylı incelenmekte, iyileştirme alanları belirlenmekte, konumlandırılabilecek dijital araçlar tespit edilmekte, olası satın alım bütçeleri belirlenmekte, bulgular ve tavsiyeler raporlanmaktadır.

Proje Yönetim Hizmetleri

Proje Yönetim Hizmetleri, çok paydaşlı proje yönetimi sağlarken, Çalık Digital’in sektörel uzmanlıklarıyla yeni süreç ve prosedürlerin uygulanmasını da destekler.

Yalın Üretim Danışmanlığı

Üretimde yalın araçları kullanmak, atıkları azaltmak, verimliliği artırmak için yalın üretim danışmanlığı sağlıyoruz. Alan uzmanlarımız fabrikanızı analiz eder ve süreçleri yalınlaştırmak için yeniden tasarlar. Bu sayede şirketler operasyonel mükemmellik elde edebilir ve verimliliği artırabilir.