Üretim

Dijital dönüşüm, imalat süreçlerini ve endüstrinin tüm bileşenlerini değiştirmekte ve geleneksel kalıpları dönüştürmektedir. Endüstri 4.0 araçları, sadece üretim bantlarındaki otomasyonu değil, üretim hattından dağıtım zincirine her noktada gerçek zamanlı verilerle yönetimi de mümkün kılarak yeni nesil bir yönetim biçimi sunuyor.

İnsansız üretim, akıllı fabrika, otomasyon, robotik, yapay zeka ve veri bilimi, makineden ürüne, süreç yönetiminden son kullanıcıya kadar sayısız dönüşümü beraberinde getiriyor. Yeni üretim çağı, imalat sürecinin tüm halkalarındaki işleyiş ve yönetim modellerinin yeniden ele alınarak bir bütün halinde düzenlenmesi gereksinimi doğurmaktadır.

Çalık Digital, işletmelerin spesifik iyileştirme, geliştirme ve yapılandırma ihtiyaçlarını geniş bir ekosistem içinde değerlendirerek, üretim faaliyetlerinin her yönünü kapsayan, verimli, sürdürülebilir ve güvenilir stratejiler geliştirmeyi hedeflemektedir. Alanındaki operasyonel deneyimi ve geliştirmiş olduğu uluslararası güçlü iş ortaklıkları ile, imalat sürecindeki tüm modellere ve çok katmanlı imalat aşamalarına entegre edilebilen Üretim Yürütme Sistemleri, Varlık Performans Yönetim Sistemi, IIoT uygulamaları, endüstriyel siber güvenlik, bulut teknoloji ve platform çözümleri gibi endüstri 4.0 çözümleri geliştirmekte, uygulamakta ve entegrasyonunu sağlamaktadır.