Yazılım Çözümleri

Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HIS)

Hastane Bilgi Yönetim Sistemi, hastanelerin idari ihtiyaçlarını karşılamaya ve yönetimsel işlerini etkili bir şekilde sürdürmeye odaklanmaktadır. Günün her saati ve yılın 365 günü çok çeşitli kritik verilerin üretildiği hastanelerde, tüm tıbbi, idari ve finansal iş fonksiyonlarını kapsayarak, hizmet ve bakım kalitesini güvenli ve etkin bir şekilde yönetmek üzere kullanılan Hastane Bilgi Yönetim Sistemi, hastanın hastaneye kabulünden taburcu edilmesine kadar tüm yolculuğunu otomatik hale getirir ve yönetir. Kaliteli hasta bakımı ve daha iyi bir finansal yönetimin yanında, hastanenin tüm birimlerindeki operasyonlarına uyum sağlar ve bir hastane için gerekli tüm uygulamalara adapte olarak entegre, esnek ve ölçeklendirilebilir bir sistem sunar.

Birinci Basamak Klinik Bilgi Yönetim Sistemi (PHIS)

Birinci Basamak Klinik Bilgi Yönetim Sistemi, birinci basamak resmi ve özel sağlık kuruluşlarının, hasta yönetimi, randevu, sipariş yönetimi, aşı takibi, ilaçlar, laboratuvar, görüntüleme sistemleri, varlık yönetimi, tanı tarama programları, koruyucu sağlık önlemleri, hasta atama ve sevk fonksiyonları gibi günlük süreçleri yönetir. Birinci Basamak Klinik Bilgi Yönetim Sistemi, aile sağlığı merkezi, sağlık ocağı, toplum sağlığı merkezi, klinik ve özel poliklinik gibi sağlık kurumlarında uygulanarak, sağlık hizmetlerinin verim ve kalite odaklı yönetimini sağlar. Esnek ve ölçeklendirilebilir yapısı, veriye hızlı ve kolay erişim imkanı sunması ve tüm birimleri bir araya getiren entegrasyon kabiliyeti ile çok yönlü bir sistemdir.

Merkezi Hasta Randevu Sistemi (CAS)

Merkezi Hasta Randevu Sistemi, sağlık hizmetlerindeki zaman kayıplarını azaltmak, hizmet kalitesini ve kaynakların verimli kullanımını artırmak üzere geliştirilmiş randevu yönetim sistemidir. Hasta randevularını yönetmek için hastaneyi birden fazla ziyaret etme gereksinimlerini ortadan kaldırır, hasta-doktor arasındaki tüm randevuların takibini sağlayarak merkezi yönetim sistemlerine de entegre edilebilir. Merkezi Hasta Randevu Sistemi, sağlık hizmetlerindeki tüm prosedürleri düzenleyerek, birincil, ikincil ve üçüncül hizmet sağlayıcılarının randevularını bir araya getirir. Mobil, web, çağrı merkezleri gibi erişim kanalları ile entegre edilerek, hastanın bildirimler veya gerçek zamanlı güncellemeler yoluyla bilgilendirilmesini sağlayarak gelişmiş bir hasta etkileşimi sunar.

Acil Tıbbi Yardım Sistemi (EMS)

Acil Tıbbi Yardım Sistemi (EMS), acil durumlarda ambulansların ve sağlık uzmanlarının hastalara ulaşması ve tedavi etmesi için kullanılan, bulut teknolojisi ve coğrafi konum belirleyici destekleyici, mobil bir sistemdir.

Merkezi Elektronik Sağlık Kayıtları Sistemi (EMR)

Merkezi Elektronik Sağlık Kayıtları Sistemi, sağlık hizmetleri sağlayıcılarını ziyaret eden her hastanın klinik bilgilerinin elektronik kaydını tutar ve raporlanmasını sağlar. Merkezi Elektronik Sağlık Kayıtları Sistemi, hasta bilgilerinin gizliliğini, güvenliğini ve özerkliğini sağlarken, sağlık hizmetleri sağlayıcılarının iş akışlarını kolaylaştırır, hasta bakımı ve hasta bilgi güvenliği kalitesini iyileştirir. Merkezi Elektronik Sağlık Kayıtları Sistemi ile doktorlar, hastanın teşhislerine, alerji, laboratuvar sonuçları ve ilaçları gibi bilgilerine kolayca erişim sağlar. Sağlık hizmetleri sağlayıcıları ile hastalar arasında güvenli bir elektronik iletişim sağlarken, aynı zamanda farklı sağlık hizmet sağlayıcıları arasında da gerçek zamanlı ve hızlı bir bilgi akışı gerçekleştirir.

Ulusal Sağlık Hizmetleri e-Tedarik Platformu

Ulusal Sağlık Hizmetleri e-Tedarik Platformu, tıbbi organizasyonların ulusal ilaç ve tıbbi cihaz veri bankası üzerinde birlikte çalışmasını sağlayan bir e-Tedarik platformudur. Hastaneler, ilaç ve tıbbi cihaz tedarikçileri arasında satın alma optimizasyonu ve iş kuralları geliştiren Ulusal Sağlık Hizmetleri e-Tedarik Platformu, satın alma planlaması, sipariş hazırlığı, koşulları, ilaç/ tıbbi cihaz tedarikçileri tarafından teklif hazırlanması, ihale kabulü, kamu ihale makamı tarafından ihale yönetimi, ihale sonuçlarının duyurulması, ihale fiyatının ve işlem hacminin ulusal düzeyde izlenmesi, fiyat bileşenlerinin düzenlenmesi, pazar denetimi ile, amaçlanan tüm tedarik yönetimi seviyelerinin Sağlık Bakanlığı, sağlık kuruluşları, ilaç / tıbbi cihaz satış yöneticileri gibi birimlere raporlanması gibi uygulamaları düzenler.

Eczane Otomasyon Sistemi (PAS)

Eczane Otomasyon Sistemi, eczanelerin, ilaç organizasyonu ve tedariğini yapılandıran, satın alma, dağıtım ve stok kontrol fonksiyonları ile kapsamlı bir eczane bilgi sistemidir. Bu sistem, eczacılara ilaç sürecini yönetmelerinde yardımcı olurken, ilaç bilgilerini, envanterini izlemelerini sağlar ve çeşitli raporları kullanarak istenilen bilgiye ulaştırır. Eczane Bilgi Sistemi, İlaç Takip Sistemi entegrasyonu ile ilaçların ve stok takibinin eş zamanlı takibini sağlar. Talep işleme, İlaç Takip Sistemi ve e-Reçete gibi sistemlerin entegrasyonu ile farklı kriterlerin belirlenmesine de olanak tanır.

İlaç Takip Sistemi (PTS)

İlaç Takip Sistemi, sahte, kaçak ve yasaklı ilaçların önlenerek hasta güvenliğini arttırmaya ve ülkelerin gelir kaybını azaltmaya yönelik bir çözümdür. Elektronik ürün kodu yardımıyla işaretlenen ilaçların, üretim, ithalat, tedarik ve dağıtım süreçlerindeki her hareketinin izlenmesi mümkündür. İlaç Takip Sistemi, ilacın üretiminden tedarik zincirine ve son kullanıcıya ulaşımına kadar tüm işlemleri takip eder. Sağlık Bakanlığı yönetmeliklerine göre ilaç kullanımı ve envanter yönetimi açısından verimliliği artıran, merkezileştirilmiş, kullanıcı dostu çevrimiçi bir uygulama sunar.

Tele-İlaç

Tele-İlaç, sağlık uzmanlarının telekomünikasyon teknolojisini kullanarak hastaları uzaktan değerlendirmelerini, teşhis etmelerini ve tedavi etmelerini sağlar.

e-Reçete

e-Reçete sistemi, reçete işlemlerinin zorluklarını ortadan kaldırmak ve gereksiz ilaç tüketiminin önüne geçmek üzere etkili kontrol sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Bir sağlık hizmeti sağlayıcısı tarafından düzenlenen reçetenin, ilacın hasta tarafından alınması için elektronik olarak bir eczaneye aktarılmasını ve hastanın kaydının düzenlenmesini sağlar. Aşırı ve gereksiz ilaç tüketimi, birçok farklı ülkede hem finans hem de sağlık açısından önemli bir sorundur. e-Reçete, ilaç tüketim tarafında etkili kontrol sağlayarak hastanın güvenliğini ve bakım kalitesini artırmaya odaklanır, eczacının reçeteleri netleştirmek veya veri girmek için harcadığı zamanı azaltarak verimi artırır.

Hasta Endeksi

Hasta Endeksi (MPI), hasta kayıtlarının gizliliğini korur. MPI, ayrı ve güvenli bir veritabanında Ulusal Tanımlayıcı ile entegre edilmiştir. Hasta kayıtları şifrelenir ve MPI her hasta kaydını benzersiz bir şekilde tanımlarken, tüm demografik bilgileri kayıttan kaldırarak anonimliği korur.

Komuta Merkezi

Komuta Merkezleri, veri odaklı uzaktan komutalar ile sağlık kuruluşlarının ve sistemlerinin daha iyi performansa ulaşmasına yardımcı olur. Bu veriler, eyleme geçirilebilir bilgilere dönüştürülür ve komutlar ile öngörülebilir sonuçlara yol açar. Bu komuta merkezleri yüksek teknoloji ile donatılmış olmakla birlikte 7/24 hizmet vermektedir. Çalık Digital, bir komuta merkezinin tasarımı, inşası ve faaliyete geçirilmesinde tüm süreçlerde yer almaktadır.