Sağlık Tesisleri Dijitalizasyonu

Birinci, İkinci ve Üçüncü Basamak Sağlık Tesisleri için Düşük Gerilim, BT ve Ağ Altyapısı

Çalık Digital, sağlık sektöründe bulunan paydaşların donanım ve altyapı ihtiyaçlarına cevap veren servisler sunmaktadır. Birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinin ağ altyapısını tasarlar ve gerekli donanım ve yazılımlar ile sağlık tesislerinde uçtan uca çözümler önermektedir.

Yerinde Veri Merkezi Dağıtımı

Çalık Digital, sunduğu veri merkezi hizmetleriyle sağlık alanında organizasyonlara kolaylık sağlamaktadır. Sağlık organizasyonlarına ait tesislerde ilgili sağlık yazılımlarını hayata geçirerek verinin saklı tutulmasını ve kullanılmasını sağlar.

Siber Güvenlik

Sağlık alanında Operasyonel Teknolojiler (OT) Siber Güvenlik çözümü, sağlık hizmetlerinin güvenliğini sağlayarak risklerin azaltılmasını, tehditlerin elimine edilmesini sağlamak üzere geliştirilmiştir. Bu çözüm, suistimalleri önleyerek hastane, departman ve hasta güvenliği sağlarken, eski teknolojilerden kaynaklanan güvenlik açıklarının risklerinin belirlenmesini ve önlem alınmasını, etkisiz güvenlik önlemlerinin güncellenmesini, güvenlik sistemlerinin programlanmasını ve etkin bir şekilde yönetilmesini sağlar.