Danışmanlık Hizmetleri

Ulusal Sağlık Dönüşüm Stratejisi Geliştirme

Çalık Digital, değişen ve dönüşen sağlık sektörünün dijitalleşme stratejisini geliştirmeye yardımcı olmaktadır. Ulusların sağlık alanındaki stratejilerini belirlemede danışmanlık hizmeti sunar ve dijital dönüşüm yol haritasını oluşturur.

e-Sağlık Stratejisi Geliştirme

e-Sağlık Stratejisi Geliştirme hizmeti, tüm birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumları ile tedarikçileri, hastalar ve Sağlık Bakanlığı gibi kurumlar arasındaki etkileşime yönelik stratejiler geliştirmeye odaklanmıştır. e-Sağlık Stratejisi Geliştirme hizmetinin temel odak noktası, sağlık hizmetlerinin koordinasyonunda “hasta merkezli” bir ortam sağlamak ve iyileştirilmiş sonuçlar, daha fazla verimlilik, daha yüksek şeffaflık düzeyleri sağlamak, erişim kolaylığı sunarken gizliliği ve güvenliği korumaktır.

Merkezi Elektronik Tıbbi Kayıtlar

Merkezi Elektronik Tıbbi Kayıtlar; kişilerin geçmişteki, şimdiki ve gelecekteki fiziksel ve ruhsal sağlığı veya hastalıkları ile ilgili elektronik sistemler kullanılarak kayıt altına alınan, saklanan, iletilen, erişilen, ilişkilendirilen ve işlenen her türlü bilgi olarak tanımlanır. Bu kayıtlar, hasta hakkında tüm bilgilerin bilgisayar ortamında toplanmasını ve gerektiğinde kullanılmasını sağlayan bir bilgi bankasıdır.

Ulusal Sağlık Standartları

Ulusal Sağlık Standartları ile birlikte, klinik ve hasta güvenliği sistemleri, geniş kapsamlı veri toplama ve raporlama ile toplanmış verinin yeniden kullanılması gereksinimlerini daha verimli karşılamak amacıyla entegre bir bilgi altyapısı paylaşabilir. Günümüzde çok sayıda e-Sağlık standartı vardır ve hemen hemen her yıl yeni standartlar (veya mevcut standartların revizyonu) ortaya çıkmaktadır. Sağlık standartları, HL7, CDA, DICOM, IHE gibi sağlık mesajlaşma standartlarından,  ICD-10, LOINC, SNOMED, ATC, CPT-4 gibi temel terminolojilere ve kodlama sistemlerine kadar uzanmaktadır.

Sağlık Bilgi Bankası ve Veri Sözlüğü

Sağlık Bilgi Bankası ve Veri Sözlüğü, sağlık kurumlarının bilgi sistemleri aracılığıyla kayıt altına aldığı ve elektronik ortamda başka yerlere ilettikleri verilerin tanımlandığı veri sistemidir. Bu sistem sayesinde tüm taraflar (veriyi üreten, kullanan, talep eden) veriyi analiz edebilme ve kullanım amacını öğrenebilme yeteneğine sahip olurlar. Bilgi sistemlerinde uygulanan standardizasyon ile birlikte, sistemler arası farklar azalmakta ve veri anlamında birbirleri ile uyumlu hale gelmektedir. Aynı zamanda teşhis, tanı ve tedavilerdeki farklılıkların ortadan kaldırılmasını sağlamaktadır.

Sağlık İş Zekası ve Analitiği

Sağlık Hizmetleri Analitiği çözümü, sağlık sektörü değer zincirindeki hastaneler, temel sağlık hizmetleri sağlayıcıları, laboratuvarlar, eczane ve ilaç depoları gibi kontrol noktalarının sayısallaştırılmasını ve kapsamlı analitik analizler yapılmasını sağlar. Sağlık Hizmetleri Analitiği, farklı kurumların performanslarıyla ilgili içgörü kazanmalarını sağlar, geniş ölçekte ise Sağlık Bakanlığı’nın, yüksek performanslı bir sağlık sistemi kurma stratejisi oluşturmasına yardımcı olur.