E-Devlet Çözümleri

Elektronik Gümrük

e-Gümrük çözümü, dijitalleşme yoluyla gümrük işlemlerini kolaylaştırarak ve hızlandırarak ticarette yerel ve küresel faydalar sağlamaya odaklanan bir yönetim sistemidir. Değişen yasal zorunluluklar, bölgesel entegrasyon, siyasi anlaşmalar, ticaretin kolaylaştırılması, güvenlik ve diğer ulusal zorunluluklar gümrüklerin dijitalleşmesini zorunlu kılmaktadır. İşlemlerin sayısallaştırılması ticareti kolaylaştırır, işlem maliyetlerini düşürür, fırsatları değerlendirmeye yardımcı olur, karmaşık sorunları çözmek için stratejilerin geliştirilmesini sağlar ve rekabet üstünlüğü sağlar.

Elektronik Kamu Tedariği

e- Tedarik, tedarik prosedürlerinde standardizasyon, şeffaflık, hızlılık, uygunluk ve kamu gözetimi sağlayan mal, iş veya hizmetlerin alımında kamu tedarik sürecini kontrol eden bir yönetim sistemidir. e-Tedarik, satın alma sürecinde kullanılan belge ve evraklara dayalı iletişim modelini daha verimli bir ihale işlemine dönüştürür. Tedarikçi ve yüklenici arasındaki hizmet kalitesini iyileştirir, bu da idari maliyetleri düşürür ve satın alma sürecinin güvenli bir platformda yürütülmesine yardımcı olur.