Kamu

İnternet erişiminin artması, mobilite, sosyal medya ve bulut teknolojileri gibi başlıca eğilimler ile, kamu hizmetlerinde de çok çeşitli dijital uygulamalar hayata geçirildi.   Hükümetler artık giderek daha fazla dinamik bir ortamda vatandaşlara ve işletmelere gereksinim duyulan kamu hizmetlerini dijital olarak sağlamaktadır. E- Devlet çözümleri, devletin, vatandaş ve kamu hizmetleri sunan işletmelerin, bilgi ve hizmetlere erişimini/yönetimini sağlayan, devletten vatandaşa, vatandaştan devlete, devletten işletmeye, işletmeden devlete, devletten çalışana gibi farklı modelleri kapsamaktadır.

Çalık Digital, kamu hizmetleri ve süreçlerindeki dijital dönüşüm hizmetleri ile, yerel ve ulusal olarak operasyonel verimlilik odaklı, kamu hizmetlerinin kalitesini ve hizmetlerden yararlanan vatandaşların refahını artırmaya yönelik çözümler geliştirmektedir. Hizmetlerin kolay ve hızlı işlemlere dönüşmesinin yanında, büyük verinin ölçülebilir, yönetebilir ve kontrol edebilir olması, daha etkin ve verimli hizmetler sunmaya, faydalı içgörüler kazanılmasına yardımcı olur.

Kamu hizmetlerinde dijital dönüşüm, devlet, vatandaş ve kamu hizmetleri arasındaki etkileşim ve işbirliğinin yeniden tanımlanmasını gerektirmektedir. Çalık Digital, sağlık, enerji, üretim gibi alanlardaki köklü deneyimi, uluslararası güçlü bağlantıları ve dijital dönüşüm alanındaki uzmanlıkları ile birlikte, kamu hizmetlerinin dijital dönüşümünde etkin bir iş ortağı olarak konumlanıyor. Çalık Digital, kamu hizmetlerinde sunmuş olduğu dijital dönüşüm strateji ve yazılım hizmetleri ile dijital geleceğin gerçekleştirilmesine yardımcı olmayı hedeflemektedir.