Güç Üretimi Çözümleri

Varlık Performans Yönetimi (APM)

Enerji endüstrisi, karmaşık dinamikler ve yıkıcı güçlerle karşı karşıyadır ve bunu çözmenin yolu, verileri analiz etmek ve bu verileri iş avantajı için kullanmaktır. APM, enerji üretim tesisleri için iki modüle sahiptir: Sağlık ve Güvenilirlik ve Bakım ve Optimizasyon. Varlık Performans Yönetimi; kritik varlıklar, arıza modları ve yaşam döngüsü maliyetleri için derinlemesine analiz sağlar. Enerji üretim tesislerine sağladığı faydalar; duruş sürelerinin azaltılması, acil onarımlar, önleyici bakımlar ve stok maliyetlerinin azalması olarak özetlenebilir. APM üretkenliği artırır, makineleri, verileri ve insanları bağlamak için standart bir yol sağlar.

Operasyon Performans Yönetimi

Operasyon Performans Yönetimi (OPM), tesislerin performansını artıran kritik bir karar destek çözümüdür ve üç modülden oluşmaktadır: Performans Zekası, Üretim Planlaması ve Performans Optimizasyonu. Performans Zekası, optimum performansı korumak için puan kartları ve uyarılar sağlar. Tesis yöneticileri, önemli girdiler ile gerçek performans için öngörüler ve önerilen eylemler kazanır. Performans Optimizasyonu, merkezi operasyonlara yardımcı olarak, filo genelinde yönetim ve izleme yoluyla verimliliği artırır, esnekliği ve kapasiteyi yükseltir. Üretim Planlama, santralin gerçek zamanlı kapasitesini ve bu verilerin en kârlı hale getirilmesi için nasıl kullanılacağını belirlemeye yardımcı olur.

Yerelleştirilmiş / Bulut Tabanlı İzleme ve Teşhis Merkezi

Görünürlük, şirketlerin en çok önem verdiği özelliklerin başında gelmektedir. Yöneticiler filo hakkındaki bilgilerini geliştirmeye ve tüm tesisi uzaktan izlemeye çalışmakta. Yerelleştirilmiş / Bulut Tabanlı İzleme ve Teşhis Merkezi, enerji üretim şirketleri için kritik bir çözümdür. İzleme ve Teşhis Merkezi, filo operasyonlarını görselleştirmeye ve operasyonel süreçleri iyileştirmeye yardımcı olur. Anomalileri ve olası arızaları erken tespit edebilir ve planlanmamış kesintileri önleyebilir. Bu nedenle bakım maliyetleri azalır. İzleme ve Teşhis Merkezleri kapasiteyi tahmin eder ve buna göre sevkiyatı planlar.