Enerji

Enerji alanındaki dijital dönüşüm; enerji üretim ve dağıtım şirketlerinin güvenliğini, üretkenliğini, erişilebilirliğini ve sürdürülebilirliğini artırmaktadır. Endüstri 4.0 uygulama ve araçları, gelecekte sadece enerjiyi üreten ve dağıtan enerji şirketlerini değil, büyük ölçekli üretim yapan sanayi tesislerinden bireysel ev kullanıcılarına kadar pek çok alanda alışkanlıkların değişimini gerçekleştirecek, enerji sistemlerinin akıllı, verimli, güvenilir ve sürdürülebilir olmasını sağlayacaktır. Enerjide dijital dönüşüm her aşamada güvenliği, üretkenliği, erişilebilirliği ve sürdürülebilirliği artıran uygulamaları da gerekli kılmaktadır.

Çalık Digital, enerji alanında sunmuş olduğu dijital dönüşüm çözümleri ile enerjinin üretimini, iletimini, yönetimini ve tüketimini; güvenli, tüketici dostu, verimli ve çevreye duyarlı bir uygulamalar bütünü içinde ele almayı amaçlıyor. Mevcut sistemlere sorunsuz olarak entegre edilebilen uygulamaların yanında, operasyonları düzenleyen ve kaynak kullanımını artıran stratejik çözümlerle de enerji santrallerinden kamu hizmetlerine, hibrit üretim tesislerinden zincir firmalara kadar pek çok alanda sürdürülebilir geleceğe değer kazandırmayı hedeflemektedir.

Enerji üretimi, iletimi ve dağıtım sistemlerini tasarlama, inşa etme ve sürdürme konusunda deneyimli ekibi ve stratejik ortaklıkları ile Çalık Digital, enerji alanındaki dijital dönüşümü, uluslararası standartlara sahip donanım üreticileri, yazılım şirketleri ve altyapı çözüm sağlayıcıları ile birlikte kapsamlı, güçlü ve güvenilir bir ekosistem içinde değerlendirmektedir. Çalık Digital, enerji odaklı dijital dönüşüm danışmanlığı hizmeti ve yazılım çözümleri ile verime ve sürdürülebilirliğe yönelik proaktif yaklaşımlar sunarak, iş ortaklarının dijital kabiliyetlerini artırır ve enerji sektörünün endüstri 4.0 vizyonu doğrultusunda kritik düzenlemeleri hayata geçirmesine yardımcı olur.